JOHN DEERE TRAKTORIÁDA 2018

10.05.2018 21:20

JOHN DEERE TRAKTORIÁDU 2018, 
kterou pořádal AUTOMOTO KLUB VYSKEŘ V AČR a jejímž hlavním sponzorem byl STROM PRAHA a.s. Středisko Paceřice
- shlédlo 3000 diváků
- celkem se zúčastnilo 42 jezdců včetně pěti žen
- dětského závodu šlapacích traktůrků se zúčastnilo108 dětí
- do soutěže v kreslení "Namaluj si svůj traktor", odevzdalo své kresby celkem 99 dětí
- traktoriáda byla podpořena z rozpočtu Libereckého kraje a záštitu nad ní udělila statutární 
  náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Jitka Volfová